27 квітня у школі відбувся День Цивільного Захисту. Були запрошені представники МНС, які провели дуже цікаві бесіди та наглядно продемонстрували особливості роботи служби МНС!

  

П Л А Н

                                                                     дій органів управління та сил цивільного захисту

КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №37

Маріупольської міської ради Донецької області»

у разі раптового нападу противника,

в режимах повсякденної діяльності,

підвищеної готовності, надзвичайної ситуації,

надзвичайного і особливого стану

 

 

РОЗДІЛ  І

Оцінка (аналіз) природного (топографічного), техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об’єкта, наявності потенційно небезпечних об'єктів і можливого характеру, пов'язаних з ними надзвичайних ситуацій.

Мікрорайон Слободка – Гавань відноситься до Приморського району м.Маріуполя.

Мікрорайон розташований вздовж  берегу Азовського моря. Межою між Слободкою та Гаванню є залізнична дорога.  По правій стороні залізниці - Слободка , по лівій – Гавань,  протяжністю до річки Кальміус.

Слободка – Гавань розташоване в степовій зоні. Клімат помірно-континентальний, середня температура липня  +280 , а січня   -80,  600 мм опадів на рік.

Річка Кальміус відноситься до басейну Азовського моря. Глибина річки до 6 метрів, дно та водоверть небезпечні .

Площа селища становить 10 км2. Населення складає біля  5000 осіб. Маючи різномастість природних умов, селище займає вигідне географічне положення і входить до складу курортної зони м. Маріуполя.

               Школа знаходиться на відстані  500 м від  залізничної дороги.

Потенційно небезпечні об’єкти:  

1.           Металургійниий  комбінат «Азовсталь» – 2,5 км

2.           Залізнична дорога – 500 м .

3.           Маріупольський морський порт – 15 км

4.            Міні котельня -  10 м від будинку школи

 

У місцевості, де розташована школа, згідно з обліком фізико-географічних особливостей, довголітніми спостереженнями за епідеміологічними, метеорологічними обставинами, аналізом наявності потенційно небезпечних для населення підприємств та споруд поблизу школи можливо передбачити виникнення таких надзвичайних ситуацій:

-          забруднення повітря у разі викидів  на «Азовсталі»;

-          зараження сильнодіючими речовинами у разі виникнення аварії з викидом сірки. аміаку, хлору, тощо в морському порту ,  а саме на морському чи залізничному  транспорті під час перевезення СДОР;

-          пожежі на об’єктах : міні котельня або  школа;

-          затоплення при інтенсивному таненні снігу у весняний період на Азовському морі та повені на р. Кальміус ;

-          епідемії;

-          стихійні лиха, спричинені явищами природи (снігові бурі, смерчі, урагани і т. д.).

 

РОЗДІЛ  ІІ

Оцінка (аналіз кількісного і якісного складу) об’єкта цивільного захисту з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), вірогідність надзвичайної ситуації на самому об’єкті і на території його розташування, оцінка факторів, що будуть полегшувати або затрудняти організацію та ведення ЦЗ об’єкта і що потрібно зробити щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів.

Загальна площа території навчального закладу складає 5200 м2. Площа будівлі 3290 м2.

Будівля споруджена із цегли і має 4 поверхи.

Загальний технічний стан будівельних конструкцій:

-        фундамент: бетонний;

-        перекриття: залізобетонне;

-        підлога: дерев’яна;

-        дах:  з шиферним покриттям;

-        сходинки міжповерхові: залізобетонні.

-        Технічний стан інженерних мереж:

-        електропостачання: на відстані 150 м від школи проходить лінія електропередач 380 В;

-        теплопостачання:  міні котельня знаходиться на відстані 10 м від будинку школи;

-        водопостачання: централізоване;

-        каналізаційне забезпечення: централізоване;

-        пожежна сигналізація: відсутня;

-        телефонна мережа: міжміська.

Загальна кількість учасників навчально-виховного процесу і працівників школи складає 290 осіб, у тому числі: 3 особи адміністрації школи; 12 осіб групи забезпечення навчально-виховного процесу та технічних працівників; 17 осіб педагогічного складу  та 258 учнів. Навчальний  процес здійснюється в одну зміну.

Середньостатистична кількість людей, що знаходиться в приміщеннях навчального корпусу протягом робочого (навчального) дня, становить 270 осіб.

Найбільш вірогідними надзвичайними ситуаціями, які можуть виникнути на об’єктах школи є:

-       пожежі, вибухи;

-       загроза викиду шкідливих речовин (отруйних та небезпечних аерозолів, парів ртуті тощо), через   розлив їх в навчальному корпусі;

-       аварії на системах життєзабезпечення навчального корпусу;

-       інфекційне захворювання людей;

-       наявність інформації про закладення вибухового пристрою.

У навчальному закладі немає сховища, але для укриття визначені безпечні місця на І поверху будівлі.

 

РОЗДІЛ  ІІІ

Рішення начальника цивільного захисту об’єкта на організацію дій органів управління і сил у разі раптового нападу противника,  в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного, особливого стану в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації

 

Організація дій органів управління та сил ЦЗ школи

у разі раптового нападу противника.

 З отриманням сигналу "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА":

а) Начальник цивільного захисту школи:

-         оповіщає учасників навчально-виховного процесу і працівників школи про раптовий напад противника шляхом доведення до них за встановленим порядком сигналу «Повітряна  Тривога» через чергового навчального корпусу школи;

-         віддає розпорядження забезпечити укриття усіх учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, що на момент події знаходяться в навчальному корпусі;

-         організовує негайне переміщення медсестри школи з необхідними медичними препаратами та засобами в укриття (підвальне  приміщення) навчального закладу для своєчасного надання медичної допомоги учасникам навчально-виховного процесу і працівникам школи;

-         віддає розпорядження начальнику пункту зберігання і видачі ЗІЗ видати із шкільного запасу засоби індивідуального захисту і дозиметри керівному складу ЦЗ школи, особовому складу НФ ЦЗ школи, а також учасникам  навчально-виховного процесу і працівникам школи, розміщених (захищених) в підвальних приміщеннях навчального корпусу школи;

-         особисто перевіряє умови розміщення учасників навчально-виховного процесу і працівників школи в укритті (підвальних приміщеннях) у разі виявлення порушень, приймає заходи щодо їх негайного усунення.

б) Начальник штабу ЦЗ школи:

-          організовує (через оперативну групу) спостереження за повітряною, наземною, радіаційною і хімічною обстановкою в районі навчального корпусу школи;

-          організовує взаємодію з відділом з питань НС м. Маріуполя (тел: 51-14-07) щодо повітряної, наземної, радіаційної та хімічної обстановки районі;

-          аналізує обстановку в районі навчального корпусу школи та доводить її до  начальника ЦЗ школи;

-          керує діями підлеглих щодо своєчасного та організованого переміщення їх в підвальне приміщення навчального корпусу школи та розміщення їх в ньому.

в) Штаб ЦЗ школи:

-          веде загальний облік учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, що укрилися в приміщеннях підвалу навчального корпусу школи.

-          доповідають начальнику ЦЗ школи про кількість підпорядкованих їм учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, що укриті, місця  та умови їх  розміщення;

-          за рішенням начальника ЦЗ школи доводять до підлеглих учасників навчально-виховного процесу і працівників школи інформацію про обстановку та про порядок їх дій в цих умовах;

-          забезпечують виконання підлеглими правил поведінки в укритті (підвальному приміщенні) школи, у разі необхідності організовують надання їм необхідної допомоги.

Після нападу противника (з отриманням сигналу "ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ":

а) Начальник цивільного захисту школи:

- доводить встановленим порядком до учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, що знаходяться в укритті, сигнал «Відбій Повітряної  Тривоги»;

- оголошує збір керівного складу органів управління та заслуховує їх про обстановку, яка склалася на території навчального закладу внаслідок раптового нападу противника, оцінює її та приймає рішення  щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, які опинились в осередку НС воєнного характеру (введення відповідного режиму захисту, розосередження та вивід з небезпечної зони, залучення підрозділів аварійно-рятувальних служб постійної готовності та спеціалізованих формувань ЦЗ міста (району), гасіння пожеж, розбір завалів, звільнення потерпілих та надання їм медичної допомоги, ізоляція району інфекційного зараження тощо);

- переводить в готовність до дій за призначенням НФ ЦЗ школи та (при необхідності) залучає  їх до проведення на місці події рятувальних робіт;

- віддає розпорядження на видачу засобів індивідуального захисту;

- віддає розпорядження (при необхідності) на евакуацію (розосередження) учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, вивіз (перенесення) із небезпечних місць і зон матеріальних та інших цінностей;

- переводить органи управління ЦЗ школи на цілодобовий режим роботи;

- доповідає начальнику відділу з питань НС та начальнику відділу освіти про обстановку, яка склалась на території навчального закладу після раптового нападу противника, прийняте рішення та проведені заходи щодо захисту учасників навчально-виховного процесу (рятування та надання допомоги потерпілим).

б) Начальник штабу цивільного захисту школи:

- інформує начальника ЦЗ школи про НС, яка виникла внаслідок раптового нападу противника і за його командою  організовує проведення оповіщення учасників навчально-виховного процесу та збір керівного складу ЦЗ школи;

- контролює перевід в стан готовності до роботи за призначенням НФ ЦЗ школи і, при  виводі їх на місце аварії (надзвичайної ситуації), організовує проведення ними рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР) і їх всебічне забезпечення;

- організовує проведення робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування школи (навчального процесу) в умовах НС воєнного характеру;

- аналізує обстановку і уточнює порядок роботи штабу ЦЗ школи щодо ліквідації  наслідків НС воєнного характеру;

- доповідає начальнику ЦЗ про обстановку і пропозиції щодо локалізації та ліквідації наслідків НС воєнного характеру;

- організовує проведення постійного контролю за обстановкою, що розвивається на території навчального закладу внаслідок впливу наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру.

в) Штаб ЦЗ школи:

- приводить в повну готовність до роботи в умовах воєнного стану систему зв’язку та оповіщення школи;

- проводить збір, аналіз та оцінку даних реальної обстановки, узагальнює і доводить її  до  начальника ЦЗ школи для прийняття рішення;

- оформляє рішення  начальника ЦЗ школи, розробляє необхідні проекти наказів та розпоряджень;

- доводить накази, розпорядження та інші вказівки начальника ЦЗ школи до виконавців, контролює їх виконання;

- готовить, за установленими формами та в терміни, необхідні письмові донесення та доповіді  начальнику відділу освіти про обстановку що склалася.

г) Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації:

         - визначає зону ураження НС воєнного характеру, кількість і місця перебування в ній людей, організовує їх рятування;

         - визначає план ліквідації НС воєнного характеру, кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації цих НС, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт;

         - веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами і НФ під час ліквідації НС та облік загиблих і постраждалих унаслідок НС;

         - здійснює інформування учасників навчально-виховного процесу та працівників школи про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС.

У режимі повсякденної діяльності.

У режимі повсякденної діяльності органи управління ЦЗ школи виконують основні практичні заходи з попередження  НС, зниження  можливих втрат і збитків в разі їх виникнення, а саме: 

- організація та здійснення постійного спостереження і контролю за обстановкою в навчальному закладі та на прилеглій до нього території;

- ведеться  спостереження і контроль за станом довкілля  та обстановкою на потенційно-небезпечному об’єкті  в зоні впливу якого знаходиться школа;

- розробка обґрунтованих прогнозів  ризику можливих втрат і збитків в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- планування і практична реалізація заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників школи;

- створення матеріального резерву (об’єктового) для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території навчального закладу;

- удосконалення системи оповіщення учасників навчально-виховного процесу та працівників школи про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, підтримання цієї системи у постійній готовності;

- удосконалення процесу підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи до дій в надзвичайних ситуаціях;

- організація підготовки та підвищення кваліфікації керівного та командно-начальницького складу  невоєнізованих формувань, на яких покладені завдання захисту учасників навчально-виховного процесу у надзвичайних ситуаціях;

- організація навчання постійного складу учасників навчально-виховного процесу і працівників школи користуванню засобами захисту та діям в умовах НС,  свідомому виконанню правил безпеки життєдіяльності людини;

- організація та проведення занять з учнями школи за програмою предмету "Основи здоров'я" , а з учнями старших класів - за тематикою розділу "Цивільний захист" нормативного предмету "Захист Вітчизни";

- розвиток та удосконалення навчально-матеріальної бази ЦЗ школи і утримання її у постійній готовності для проведення занять, створення резерву програмно-методичних матеріалів, підручників та навчальних посібників. 

 У режимі підвищеної готовності.

З отриманням інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації:

а) Начальник цивільного захисту школи:

- дає команду черговому школи на проведення  збору керівного складу ЦЗ школи, а  при необхідності - на доведення інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації до учасників навчально-виховного процесу і працівників школи;

- заслуховує керівний склад школи про обстановку, яка склалась і можливий її розвиток;

- віддає розпорядження  на приведення в готовність необхідних сил та засобів ЦЗ школи, організацію цілодобового чергування керівного складу ЦЗ школи і проведення заходів щодо ліквідації причин, що спричинили загрозу виникнення НС та зменшення  можливих її негативних наслідків;

- віддає розпорядження  на проведення підготовчих заходів щодо завчасної евакуації учасників навчально-виховного процесу та працівників школи у відповідності з "Планом евакуації школи";

- керує і організовує контроль за проведенням  зазначених заходів;

- проводить аналіз обстановки з питань НС та проведених заходів за кожну добу, доповідає начальнику відділу освіти (тел. 33-30-44) та начальника відділу з питань НС (тел: 51-14-07).

б) Начальник штабу цивільного захисту школи:

- інформує начальника ЦЗ школи про загрозу виникнення НС, за його розпорядженням приводить в готовність визначені сили та засоби, організовує цілодобове чергування керівного складу ЦЗ школи і проведення заходів з ліквідації причин, що спричинили загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

- контролює прибуття керівного складу ЦЗ школи та доведення інформації про загрозу виникнення НС до учасників навчально-виховного процесу і працівників школи;

- контролює перевід невоєнізованих формувань ЦЗ школи в стан підвищеної готовності, перевіряє наявність і готовність до застосування засобів матеріально-технічного забезпечення дій кожного формування;

- аналізує обстановку і уточнює порядок роботи штабу ЦЗ школи щодо ліквідації загрози виникнення НС (зменшення  можливих втрат і збитків);

- доповідає на начальнику ЦЗ  про обстановку і пропозиції щодо ліквідації загрози виникнення  НС.

в) Штаб ЦЗ школи:

- проводить збір, аналіз та оцінку даних реальної обстановки, узагальнює і доводить її до  начальника ЦЗ школи для прийняття рішення;

- оформляє рішення  начальника ЦЗ школи, розробляє необхідні проекти наказів та розпоряджень;

- доводить накази, розпорядження та інші вказівки начальника ЦЗ школи до виконавців, контролює їх виконання;

- уточнює План ЦЗ школи та  План евакуації щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників і матеріальних цінностей школи, а також порядку виконання заходів із забезпечення стійкого функціонування школи в умовах надзвичайної ситуації;

- перевіряє готовність до роботи системи зв’язку та оповіщення школи при виникненні надзвичайної ситуації;

- посилює роботу щодо повсякденного спостереження і контролю за станом  довкілля та техногенною обстановкою в навчальному закладі;

- здійснює контроль за забезпеченням дій сил ЦЗ школи;

- готовить необхідні письмові донесення і доповіді про обстановку начальнику ЦЗ   відділу освіти та начальнику відділу з питань НС.

 У режимі надзвичайної ситуації.

З отриманням інформації про виникнення надзвичайної ситуації:

а) Начальник цивільного захисту школи:

- дає команду черговому навчального корпусу школи на проведення оповіщення учасників навчально-виховного процесу і працівників школи про виникнення НС та збір керівного складу ЦЗ школи,  особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ;

- доповідає начальнику відділу департамента освіти (тел.: 33-30-44) та начальнику відділу з питань НС (тел: 51-14-07)  про обстановку, яка склалась в школі та про прийняте рішення;

- утворює штаб з ліквідації НС, затверджує його персональний склад;

- приймає заходи щодо локалізації аварії та захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, які опинились в осередку НС (введення відповідного режиму захисту, розосередження та вивід з небезпечної зони, залучення підрозділів аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих формувань, гасіння пожеж, розбір завалів, звільнення потерпілих та надання їм медичної допомоги, ізоляція району інфекційного зараження тощо);

- віддає розпорядження (при необхідності) на евакуацію (розосередження) учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, вивіз із небезпечних місць (зон) матеріальних та інших цінностей;

- переводить органи управління ЦЗ школи на цілодобовий режим роботи (при необхідності), заслуховує керівний склад ЦЗ школи про обстановку, яка склалась і можливий її розвиток;

- керує і організовує контроль за проведенням  на місці виникнення НС рятувальних та інших необхідних робіт і за їх всебічним забезпеченням;

- проводить аналіз проведених заходів за кожну добу, доповідає начальнику відділу освіти та начальнику відділу з питань НС  про розвиток ситуації та хід ліквідації її наслідків.

б) Начальник штабу цивільного захисту школи:

- інформує начальника ЦЗ школи про виникнення НС і за його командою  організовує проведення оповіщення учасників навчально-виховного процесу і працівників школи про виникнення надзвичайної ситуації та збір керівного складу ЦЗ школи;

- переводить в стан готовності НФ ЦЗ школи і при  виводі їх на місце аварії (надзвичайної ситуації), організовує проведення ними рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР) і їх всебічне забезпечення;

- організовує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР), спрямованих на забезпечення сталого функціонування школи (особливо навчального процесу) в умовах НС;

- аналізує обстановку і уточнює порядок роботи штабу ЦЗ школи щодо ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації;

- доповідає начальнику цивільного захисту про обстановку і дає пропозиції щодо локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- організовує проведення постійного контролю за обстановкою, що розвивається на території навчального закладу та навколо нього, внаслідок впливу наслідків надзвичайної ситуації.

в) Штаб ЦЗ школи:

- приводить в повну готовність до роботи, в умовах надзвичайної ситуації, систему зв’язку та оповіщення;

- проводить збір, аналіз та оцінку даних реальної обстановки, узагальнює і доводить її  до  начальника ЦЗ школи для прийняття рішення;

- оформляє рішення  начальника ЦЗ школи, розробляє необхідні проекти наказів та розпоряджень;

- доводить накази, розпорядження та інші вказівки начальника ЦЗ школи до виконавців, контролює їх виконання;

- здійснює контроль за забезпеченням дій сил ЦЗ школи, організовує вирішення питань всіх видів забезпечення заходів ЦЗ з органами цивільного захисту міста (району) за встановленим  обсягом покладених на них завдань та порядком їх залучення  до дій з ліквідації наслідків  НС;

- організовує роботи щодо задоволення першочергових потреб учасників навчально-виховного процесу і працівників школи що постраждали (постачання питної води, організація харчування, видача теплих речей  тощо);

- здійснює безперервний контроль за станом навколишнього середовища у районі надзвичайної ситуації та за обстановкою на аварійному об’єкті;

- готує за установленими формами та у відповідні терміни, необхідні письмові донесення та доповіді начальнику відділу освіти та начальнику відділу з питань НС про обстановку, яка виникла в результаті надзвичайної ситуації.

г) Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації:

- визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей, організовує їх рятування та подання медичної допомоги;

- визначає план ліквідації НС, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників школи від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалих:

- визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на НС;

- здійснює керівництво роботами з ліквідації НС, організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС;

- веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами і НФ під час ліквідації НС та облік загиблих і постраждалих унаслідок НС;

- здійснює інформування учасників навчально-виховного процесу та працівників школи про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;

- веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання начальнику ЦЗ школи.

 У режимі надзвичайного (особливого) стану.

Вживаються заходи, передбачені Законом України "Про надзвичайний стан".

Інформація про введення надзвичайного (особливого) стану може бути отримана від керівників місцевих органів влади (області, міста, району) в усній формі або письмовим повідомленням, через засоби масової інформації (ЗМІ) шляхом передачі (публікації) тексту відповідної Пос­та­но­ви Верховної Ради України (Указу Президента України), а також від оперативного чергового по засобам внутрішньо обласної системи оповіщення.

З отриманням інформації про введення режиму надзвичайного (особливого) стану виконуються заходи:

- визначаються межі впливу на територію школи надзвичайної ситуації (НС), яка стала причиною введення надзвичайного стану;

- створюється тимчасовий надзвичайний орган керівництва школи в межах системи захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників школи в умовах надзвичайного (особливого стану);

- організовуються роботи щодо локалізації та ліквідації наслідків НС, яка стала причиною введення надзвичайного стану;

- забезпечується стійке функціонування школи у ході навчального процесу в умовах надзвичайного (особливого) стану, а також готовність керівного складу ЦЗ школи, системи зв’язку та оповіщення;

- здійснюється безперервний контроль за станом довкілля в районі розташування школи в умовах надзвичайного (особливого) стану;

- визначається порядок організації навчального процесу школи у зв’язку із встановленням особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження  свободи пересування  територією в умовах надзвичайного (особливого) стану;

- посилюється пропускний режим у навчальний корпус школи та його охорона.

Реагування на можливі надзвичайні ситуації.

А). Пов’язані з потенційно-небезпечними об’єктами:

- при аварії на підприємстві з викидом (виливом) НХР.

Якщо школа знаходиться в зоні впливу ПНО, директор школи після отримання інформації про можливе радіоактивне  або хімічне зараження в першу чергу організує проведення заходів спрямованих на захист учасників навчально-виховного процесу в тому числі, основні з них:

- до „ч” + 4 хв - здійснити оповіщення і збір керівного складу і прийняти рішення щодо захисту учасників навчально-виховного процесу;

-                до „ч” + 4 хв - довести рішення до виконавців;

-                 до „ч” + 4 хв - довести інформацію про обстановку і вжиті заходи до вищестоящих органів  управління з питань НС.

 Б) У разі виникнення НС безпосередньо у навчальному закладі.

 При виникненні пожежі у приміщеннях закладу директор школи організує евакуацію учнів у безпечне місце і одночасно викликає пожежну команду по телефону 101 та організує гасіння пожежі особовим складом ланки пожежогасіння.

У разі виникнення інших екстремальних ситуацій (раптове руйнування споруд, розлив ртуті, витік побутового газу, випадку терористичного акту тощо) керівник також, вживає заходи щодо захисту дітей, оповіщення та виклик рятувальних служб і доповідає про те що сталося та вжиті заходи до управління (відділу) з питань НС міської ради і управління освіти.

 

Телефони виклику рятувальних служб

101, 112                 оперативно-рятувальна служба

102                         поліція

103                         швидка медична допомога

104                         аварійна служба газу

 

Організація спостереження радіаційного,

хімічного і медичного захисту

Дані про радіаційну, хімічну, санітарно-епідеміологічну та інші види обстановки навчальний заклад отримує з відділу з питань НС Маріупольської міської ради та управліня освіти.

При аварії на  потенційно-небезпечних об’єктах до "ч"+ 4 хв приводиться в готовність оперативна група та організовується радіаційне і хімічне спостереження.

Радіаційний та хімічний захист забезпечується шляхом:

завчасного накопичення ЗІЗ і простіших засобів захисту органів дихання (ватно-марлевих пов’язок) та їх видання "ч"+ 4 хв відповідальний завгосп школи;

введення начальником ЦЗ школи відповідних режимів радіаційного захисту (залежно від рівня радіації);

укриття постійного складу і учнів у захисних спорудах;

проведення герметизації приміщень, відповідальний завгосп школи заступник з МТЗ.

Медичне забезпечення покладається на управління охорони здоров’я та СЕС м. Маріуполя.

В запасі школи є:

Ÿсанітарних сумок  1 шт.;

Ÿаптечок індивідуальних __11__ шт.;

Ÿіндивідуальних перев’язочних пакетів __11__ шт.;

Ÿіндивідуальних протихімічних пакетів __0__ шт.

 

Профілактичні щеплення при загрозі виникнення особливо небезпечних інфекційних захворювань будуть виконуватись медпрацівниками ГБ №3 м.Маріуполя.

Препарати стабільного йоду (йодистого калію) для проведення йодної профілактики знаходяться у міська лікарня №3, проведення йодної профілактики розпочинати після спеціального повідомлення органів виконавчої влади. Контроль стану санітарно-епідеміологічної обстановки та дотримання санітарно-гігієнічних норм здійснюється СЕС і медпунктом школи.

 

Розділ IV.

Матеріально – технічне забезпечення захисту

учасників навчально-виховного процесу та працівників школи

Заходи цивільного захисту в школі, як у бюджетному навчальному закладі проводяться за рахунок коштів, призначених на їх утримання.

Заходи ЦЗ в навчальному  закладі, який перебуває на господарському розрахунку, проводяться за рахунок коштів, що виділяються на загально виробничі, адміністративно-управлінські та експлуатаційні витрати.

Для забезпечення учасників навчально-виховного процесу засобами індивідуального захисту створено необхідний запас об'єктових матеріальних резервів цивільного захисту, засобів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Станом на 01.01.2018  в навчальному закладі налічується:

-  протигазів 0 шт.;

-  респіраторів 1  шт.;

-  ватно-марлевих пов'язок 288  шт.;

-  засобів пожежогасіння: вогнегасників         12 шт.;

-  пожежний гідрант відсутній.

 Під’їзди до школи мають тверде покриття. В’їзд на територію школи здійснюється через одні ворота, ширина яких 4 м.

Для виконання завдань медичного обслуговування в навчальному закладі є санітарний пункт, який забезпечений необхідними лікарськими засобами та препаратами для надання першої медичної допомоги.

Приміщення школи забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, зокрема є 12 вогнегасників. Створена пожежно-рятувальна ланка в складі 5 осіб, яка забезпечена первинними засобами пожежогасіння.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій є резерв матеріальних засобів, який включає:

скло віконне – 12 м2;

цвяхи – 1 кг;

пиломатеріали – 0 м3.

цемент – 75 кг;

цегла – 0 шт.;

шифер – 9 листів;

сокири – 2 шт., ломи – 2 шт., молотки – 5 шт.., відра - 20 шт.

 Протирадіаційне  та протихімічне забезпечення.

Протихімічне забезпечення проводиться з метою недопущення  хімічного отруєння учасників навчально-виховного процесу та працівників школи, або максимально можливе їх зменшення, в умовах воєнного часу, при застосуванні зброї масового ураження (ядерної або хімічної), а також в мирний час – при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах з викидом радіоактивних речовин (радіонуклідів) або іонізуючих випромінювань за межі радіаційно-небезпечних об’єктів або на хімічно-небезпечних об’єктах з викидом в атмосферу небезпечних хімічних речовин.

Протихімічне забезпечення включає наступні заходи:

- виявлення та оцінка  хімічної обстановки;

- оповіщення про хімічне забруднення;

- організацію та здійснення хімічного контролю;

- забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту;

- організацію та проведення спеціальної обробки (дезактивації, дегазації).

Спостереження  контроль за хімічним забрудненням може проводитись лабораторією санітарно-епідеміологічною станції .

Оповіщення учасників навчально-виховного процесу та працівників школи про хімічне забруднення здійснюється органами ЦЗ області по системі централізованого оповіщення. З отриманням сигналу оповіщення ЦЗ “Увага всім” (уривчасте звучання електросирен) необхідно негайно включити радіотрансляційний приймач, радіоприймач, або телеприймач, прослухати мовне повідомлення про Радіаційну небезпеку або про Аварію з викидом небезпечної хімічної речовини (НХР) і діяти відповідно їх змісту та своїх посадових обов’язків в системі ЦЗ школи.

Режими радіаційного захисту, які завчасно розраховані для різних умов обстановки і діяльності учасників навчально-виховного процесу та працівників школи, а також особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи, вводяться в умовах наявності радіоактивного забруднення на об’єктах школи та з метою недопущення опромінення більше встановлених норм (для мирного часу – 0,5 бер/рік, для воєнного часу при багаторазовому опроміненні - 300 бер/рік).

Укриття учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, які на момент отримання сигналів оповіщення ЦЗ "Радіаційна небезпека" або "Хімічна небезпека" знаходились в навчальному корпусі школи, здійснюється  в  споруді школи.

Видача засобів індивідуального захисту особовому складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи та учасникам навчально-виховного процесу і працівникам школи здійснюється за рішенням начальника ЦЗ школи на  пункті видачі засобів індивідуального захисту школи (термін готовності ч+6 год.), який розгортається в приміщеннях першого поверху навчального корпусу школи. Використання засобів індивідуального захисту здійснюється в залежності від обстановки за сигналами оповіщення ЦЗ Радіаційна небезпека або Хімічна небезпека”.

Ліквідація наслідків радіоактивного та хімічного забруднення об’єктів школи та території, на якій вони розташовані, здійснюється в загальній системі проведення повної санітарної обробки населення та спеціальної обробки (дезактивації, дегазації) об’єктів і території в районі групами обеззаражування (спеціалізованими формуваннями ЦЗ району). Загальне керівництво роботами з проведення дезактивації та  дегазації об’єктів і території в районі здійснює начальник відділу з питань НС

З метою недопущення хімічного ураження (отруєння) або опромінення  учасників навчально-виховного процесу та працівників школи більше встановлених норм в умовах хімічного або радіоактивного забруднення об’єктів школи, рішенням начальника ЦЗ школи може проводитись тимчасове розосередження учасників навчально-виховного процесу та працівників школи в безпечний район, а при необхідності – тимчасово може бути  припинено навчальний процес.

 Медичне  забезпечення.

Медичне забезпечення організовується та проводиться з метою збереження здоров’я та працездатності учасників навчально-виховного процесу і працівників школи та особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи, для запобігання виникнення інфекційної захворюваності серед них, своєчасного надання допомоги травмованим та хворим, їх евакуація та стаціонарне лікування.

Медичне забезпечення особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи та потерпілих учасників навчально-виховного процесу і працівників школи включає проведення лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, лікувально-евакуаційних та протиепідемічних заходів протягом всього періоду проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків НС.

До виконання завдань медичного забезпечення залучаються:

- МЛ№3  у складі 1 особи;

- санітарного поста зі складу НФ ЦЗ школи, термін готовності до роботи якого становить ч+2 годин в робочий час  та ч+6 годин в неробочий час;

- медичні лікувальні заклади, які розташовані в районі.

 

№ з/п

Назва медичного

лікувального закладу

Адреса

 розташування

 

Телефон

1.

Станція швидкої медичної допомоги

Вул. Кронштадська, 11

103,

37-57-29 

2.

Комунальний заклад центральної первинної медико-санітарної допомоги

Вул. Бахмутська, 20а

33-75-03

3.

Санітарно-епідеміологічна станція

Вул. Бахчиванджі, 57

53-43-87,

53-42-62

4.

Міська лікарня №3

Пр. Леніна, 80

33-52-06,

54-30-98


Залучення сил та засобів медичного забезпечення школи (медичного пункту школи і санітарного поста ЦЗ школи) в умовах виникнення НС здійснюється рішенням начальника ЦЗ школи, а решти сил – рішенням начальника ЦЗ міста через  начальника відділу з питань НС  (тел.
51-14-07) та медичну службу ЦЗ міста.

             Протипожежне  забезпечення.

Протипожежне забезпечення організовується з метою попередження пожеж на території навчального закладу, забезпечення безпеки учасників навчального-виховного процесу та працівників школи і зниження можливих майнових втрат у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Забезпечення пожежної безпеки на об’єкті школи покладається на завгоспа школи Можаровську О.М., яка як уповноважена особа з питань пожежної безпеки:

- планує та проводить заходи пожежної безпеки школи, направлені на попередження пожеж та створення  необхідних умов для боротьби з ними;

- своєчасно розробляє та коригує Інструкції про заходи пожежної безпеки школи (загальної Інструкції про заходи пожежної безпеки школи, Інструкції дій персоналу школи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на випадок пожежі, Інструкцій про заходи пожежної безпеки для окремих пожежонебезпечних приміщень, лабораторій, Інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації обладнання тощо);

- здійснює контроль за своєчасним виконанням заходів, спрямованих на підвищення протипожежної стійкості навчального закладу, а також забезпечення готовності засобів пожежного захисту, пожежного обладнання та інвентарю до дій за призначенням.

Функції державного пожежного нагляду в школі здійснюють працівники державного пожежного нагляду (вул. Краснофлотська, 167 тел: 101).

До безпосереднього виконання завдань протипожежного забезпечення школи залучається особовий склад ланки пожежогасіння  школи, а також сили та засоби підрозділів пожежної охорони району:

№ з/п

Назва підрозділу

Адреса

розташування

 

Телефон

1.

ПГПЧ-2

Вул. Краснофлотська, 167

101

Навчальний корпус школи є об’єктом з масовим перебуванням в ньому людей і зберігання значних матеріальних цінностей, тому, при виникненні в ньому  пожежі, на місце події прибувають пожежні підрозділи ПГПЧ-2, які спроможні одночасно з гасінням пожежі проводити евакуацію (рятування) людей та матеріальних цінностей.

 Автотранспортне  забезпечення.

На автотранспортне забезпечення заході ЦЗ школи покладається вивіз із осередків ураження постраждалих учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, матеріальних, культурних та інших цінностей школи.

Автотранспортне забезпечення, при виникненні НС в школі покладено на управління освіти Маріупольської міської ради Донецької області.

Виділення необхідної кількості автобусів та вантажних автомобілів для здійснення перевезення постраждалих учасників навчально-виховного процесу і працівників школи, матеріальних, культурних та інших цінностей здійснюється за відповідною заявкою на  ім’я начальника ЦЗ міста.    

 

РОЗДІЛ  V.

Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії.

Управління заходами ЦЗ здійснюється із пункту управління школи, який розташований у кабінеті директора.

При радіоактивному (хімічному) забрудненні місцевості, пункт управління розгортається у  кабінеті директора.

При  виконанні евакозаходів (при загрозі хімічного та радіоактивного зараження, при пожежі, при загрозі катастрофічного затоплення або підтоплення) управління здійснюється начальником ЦЗ та штабом ЦЗ школи, які знаходяться постійно разом з учнями та персоналом.

Зв’язок здійснюється по існуючим мережам телефонного зв’язку, при необхідності використовується персональний мобільний зв’язок.

Відповідальний за оповіщення і збір керівного та командно-начальницького складу, а також інформаційне забезпечення постійного складу та учнів школи – начальник штабу ЦЗ школи .

Взаємодія з відділом (управлінням) з питань НС та ЦЗН міста здійснюється по системі мобільного зв’язку.

Порядок подання доповідей та інформації у відділ з питань НС та ЦЗН та управління освіти Маріупольської міської ради здійснюється згідно табелю термінових доповідей, а при виникненні – негайно.

 

Начальник штабу ЦЗ ЗОШ №37             І.І.Нестеренко                                                           

АНАЛІЗ СТАНУ ЦЗ У ЗОШ №37

Згідно з планом основних заходів цивільного захисту на 2018 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №981-р, у квітні 2018 року було перевірено виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту у ЗОШ №37.

Було проаналізовано стан роботи закладу освіти  за наступними напрямками:

Напрямок: 

                                  Висновок:

- планування діяльності закладу з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Щорічно видано накази про підсумки минулої та завдання на наступний рік

- організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (НС) та організація збору, обробки та інформування керівного складу, учасників освітнього процесу про загрозу та виникнення НС, дії в умовах НС, стан засобів зв’язку

У наявності схема оповіщення;

план навчання ланки зв’язку;

в рамках ПОТ та ДЦЗ – штабні тренування;

засоби зв’язку: мобільні телефони; електродзвоник

стан укриття учасників освітнього процесу (підвали, приміщення для тимчасового укриття тощо); наявність покажчиків напрямків руху до укриття (або покажчик місця для тимчасового укриття на час загрози артобстрілу);

Підвали не пристосовані через непридатність споруд;

Позначено еваковиходи ( 4 виходи);

З 2014 р  у наявності покажчики напрямків руху до місця для тимчасового укриття на час загрози артобстрілу

- організація заходів з евакуації; план евакуації на випадок виникнення пожежі; загрози артобстрілу та план дій в разі виникнення загрози теракту

У наявності   схеми евакуації, які розміщені на кожному поверсі

стан організації забезпечення радіаційного і хімічного захисту працівників, учнів

Дозиметрів немає.

У разі НС – ватно-марлеві пов’язки   ( 288 шт)

стан організації медичного, психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя учасників навчального процесу

Медпрацівник ( 0,25ст) – щочетверга;

Психолога, соц.педагога  - немає в штаті;

 Організацію та контроль благополуччя НВП  здійснює адміністрація закладу відповідно до санітарно-гігієнічних вимог

матеріально-технічне забезпечення цивільного захисту

Інформативне: банери «Цивільний захист», «Дії у разі НС»;

Вогнегасники – перевірка, заправка згідно з вимогами;

ПП приладдя (ведро,багор, пісок)

Тривожна кнопка

організація робіт з попередження та реагування на НС

Систематичне проведення бесід з попередження та реагування на НС, зустрічей з фахівцями; навчальні тренуваня

сили цивільного захисту

згідно з Кодексом цивільного захисту, наказом МОН України від 21.11.2016  № 1400:

 штаб ЦЗ

евакокомісія; ланка зв’язку, сан.ланка ланка пожежогасіння, ланка громадськогоо порядку,

навчання з питань цивільного захисту

учнів, вихованців, працівників

наявність та ведення документів щодо організації та проведення занять

 

підготовка до дій формувань цивільного захисту;

- діяльність із забезпеченням техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки;

- заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

- готовність до реагування з НС;

 

У наявності куточок з цивільного захисту.  З  2017р. оформлено банери «Захист Вітчизни», «Цивільний захист»; у наявності інструкції,  наробки бесід  щодо поведінки у НС, з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

 Щороку  ПОТ, День ЦЗ

 

звіти та доповіді відповідно до Табелю термінових та строкових донесень (наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.08.2016 №314; наказ МОНУ від 19.07.2016 №851);

   У наявності

наявність кабінетів з цивільного захисту

  немає

 

Начальник щтабу ЦЗ ЗОШ №37    Нестеренко І І.

 

Накази про ЦЗ

Місця збору населення та пункти посадки на транспорт для вивезення людей з небезпечної зони

Приморський район

№ п/п

Орієнтир

Пункти посадки

примітка

1

ЗОШ № 15

Вул. Новоросійська, 12

1672

ЗОШ №15 – 1092

ДНЗ №117 – 310

ДНЗ №153 – 270

2

Стадіон «Портовик»

Пр.-т Луніна,3

296

ЗОШ №31 – 296

3

ЗОШ № 33

Вул.. Маріупольська, 18-А

943

ЗОШ №33 – 447

ЗОШ №32 – 253

ДНЗ №52 – 117

ДНЗ №64 – 126

4

ЗОШ № 54

Вул. Кронштатська, 11

1758

ЗОШ №54 – 483

ЗОШ №23 – 173

Маріупольський морський ліцей – 210

ДНЗ №54 – 132

ДНЗ №81 – 130

ДНЗ №45 – 210

ДНЗ №63 – 200

ДНЗ №85 – 220

5

Електро-механічний технікум

Вул.. Зелинського, 11

535

ЗОШ №29 – 535

6

Залізничний вузол «Маріуполь»

Площа мічмана Павлова

397

ЗОШ №37 – 301

ДНЗ №66 – 96

7

Площа Ленінського комсомолу

Пр. Нахімова

536

гімназія №2 – 397

ДНЗ №86 – 139

8

розворотне кільце тролейбуса

Пр. Нахімова, 31/33

889

ЗОШ №26 – 754

ДНЗ №16 – 135

 

 

МАЙНО 
для оснащення формувань цивільного захисту (
з питань безпеки життєдіяльності)

                       в  будівлях коммунального закладу « Маріупольська ЗОШ №37»

(вул. Перша Слободка, буд 102)

№ з\п

Найменування

Одиниця вимірювання

Рятувальна ланка (8 ос.)

Ланка зв'язку (4 ос.)

Ланка гасіння пожеж (8 ос.)

Група ОГП (4 ос.)

Санітарний пост (4іос.)

Пункт 3І3 (4 ос.)

Ланка МТЗ (4 ос.)

Разом

Решта працівників (ос.)

Усього потреба (шт.)

Примітки

1

Протигази УЗС ВК

шт.

                 

28

 

2

Респіратори У2-К

шт.

6

           

6

 

28

 

4

ІПП-8

шт.

                 

28

 

6

Захисні окуляри

шт.

   

1

       

1

 

24

 

7

Лопата

шт.

2

-

1

-

-

-

-

3

-

8

 

8

Лопата совкова

шт.

 

-

1

-

-

-

-

1

 

6

 

9

Лом

шт.

1

-

1

-

-

-

-

2

-

    4

 

10

Кирка

шт.

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

 

11

Сокира

шт.

 

-

-

-

-

-

-

 

-

1

 

14

Пилка (ручна)

шт.

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

 

16

Канат (22 мм)

м

10

-

-

-

-

-

-

10

-

50

 

19

Ліхтар акумуляторний

шт.

-

-

-

-

-

-

-

 

-

1

 

20

Ножиці по металу

шт.

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

 

21

Аптечка індивідуальна

компл.

       

11

   

11

-

28

 

22

Ноші санітарні

шт.

 

-

-

-

 

-

-

 

-

1

 

23

Сумка санітарна

компл.

-

-

-

-

 

-

-

 

-

1

 

24

Нарукавна пов'язка

шт.

     

6

2

   

8

-

28

 

25

Рукавиці брезентові

пар

1

1

1

       

3

-

20

 

26

Чоботи кирзові

пар

               

-

28

 

28

Шолом пластмасовий

шт.

1

-

 

-

-

-

-

1

-

10

 

32

Шолом стальний

шт.

-

-

 

-

-

-

-

 

-

1

 

37

Рукавиці теплі

пар

               

-

28

 

38

Лямки для нош

шт.

 

-

-

-

 

-

-

 

-

6

 

39

Перев'язувальний пакет

шт.

               

-

4

 

41

Сумка протигаза

шт.

               

-

28

 

47

Мегафон

шт.

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

 

49

Ватно-марлева пов'язка

шт.

6

4

4

4

4

3

3

28

251/9

288