УВАГА !!! КАРАНТИН з 06.02.2019р. до нормалізації епідситуації.

Домашні завдання на період карантину від 06.02.2019р.

2-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Читання

Читати твори в «Позакласному читанні».

Укр. мова

Списувати тексти 30-40 слів, писати диктанти 25-30 слів  з книги «Позакласне читання».

Математика

Вчити таблицю множення та ділення чисел 3, 4, 5. Розв’язувати приклади і задачі.

Англ.мова

Стор.86 № 1 вивчити слова, № 2 читати, № 6 писати у зошиті.

3-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Читання

с.95 напам’ять, с.97 напам’ять,

с.114-120 читати, питання.

Укр. мова

с. 83 впр. 187, с.86 впр. 194

Повтор:

с.93 впр.214, с.97 впр.226, с.104 впр.245, с.111-130 правила, словникові слова

Математика

№ 455, № 465,№ 543

Повтор:

№ 544, № 561, № 562, № 511, № 655, № 659, № 654, № 712, № 702

Англ.мова

Вивчити слова в словничку, с. 83 читати,  перекладати впр. 3, с.82 впр. 1 перекладати.

4-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Літературне читання

с.60-78 підготуватися до к/р,  с. 77 виразне читання,

с.84-85 вивчити вірш.

Укр. мова

с. 119,121 вивчити правило, впр. 234.

Математика

с.111 № 679, № 680, № 641, № 642, № 660, № 677, № 678

Природознавство

с.55-100 підготуватися до к/р, с.96-100 читати, відповідати на питання, навчальний проект «Подорож Антарктидою».

Англ.мова

с. 109 № 2 читати,  с.109-110 №3 читати, перекладати, с.111№ 6 писати.

5-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Математика

Додавання і віднімання десяткових дробів § 33

№ 871,872,873

Англ.мова

с. 154 № 1,  с.154 №2,3, с.156 № 4, слова в словник с. 155-156

Укр.літ-ра

с.192-193 письмово. Прочитати «Микита Кожум’яка»

Істор. Укр.

Підготувати «Художні твори про минуле України»

6-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Математика

Віднімання раціональних чисел § 36

№ 993,994,995

Укр.мова

Тема 1: Написання прикметників із суфіксами – еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк, ськ, цьк, зьк.

Тема 2: Букви е, о, и в прикметниках.

Тема 3: Не з прикметниками.

Тема 4: Н і НН у прикметниках.

Скласти ОК, по 2 вправи за вибором.

Англ.мова

с. 107 № 4 (письмово),  с.109 №1 (письмово), с.110 № 1, с. 112 № 1

Укр.літ-ра

с.135-153 Прочитати, вміти переказувати один розділ з твору (на вибір);  с.154-155 письмово. Письмово поділитися своїми враженнями про прочитані розділи повісті.

Істор. Укр.

Опрацювати §39,40,41,42

7-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Алгебра

Сума кубів і різниця кубів № 680,681,682

Геометрія

Сума кутів  трикутника. Зовнішній кут трикутника § 16

№ 389,390,391.

Англ.мова

с. 120 № 5 (напам’ять) ,  с.124 №1 (письмово), с.125 № 1 (письмово), № 2 (усно) .

Укр.мова

Повторити § 26-30. Вправи 402,358,349,350

Укр.літ-ра

П.Байдебура «Універсал гетьмана Богдана» 9 прочитати, переказувати); с.206-211 (виразно читати, вивчити 1 вірш на вибір)

Фізика

§20,21 – конспект, виконати вправу №20 (завдання 1,2), вправу №21(завдання 1,2)

Істор. Укр.

Опрацювати §16,17,18

Всесвітня історія

Опрацювати §22,25,26

8-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Укр.мова

Тема 1: Узагальнюючі слова при ОЧР.

Тема 2: Контрольний письмовий твір-опис свого міста.

 

Література

М.Коцюбинський «Дорогою ціною» (паспорт твору, ланцю подій), х-ка  Остапа і Соломії.

Англ.мова

с. 138-139 № 2,3,  с.140 №6, с.143 № 2,3, с.145 №6,7.

Алгебра

§ 16 № 526,530,532, § 17 № 560,566

Геометрія

§ 18 № 608,612,614,620

Фізика

§24,25 – повторити, §26 – конспект, вправа 26 (завдання 1)

Істор. Укр.

«Правобережне козацтво XVIIст.», «Слобідська Укроаїна» конспект

Всесвітня історія

«Марія Терезія, Йосип» конспект

9-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Укр.мова

Тема 1: Розділові знаки в БСР (2 вправи за вибором).

Тема 2: Підготуватись до твору на морально-етичну тему «Як відшукати свій шлях у житті».

Література

Т.Г.Шевченко «Сон» (напам’ять уривок), «Кавказ» (паспорт твору).

Англ.мова

с. 146 № 1 (письмово), №3,4,  с.150 №7, с.151 № 9 (письмово).

Алгебра

§ 17 № 17.10,17.14,17.22, 17.42

Геометрія

§ 6 № 6.24, 6.27

§ 7 конспект № 7.2, 7.4, 7.10, 7.15, 7.25

Фізика

Підготувати навчальні проекти за обраними темами

Істор. Укр.

§ 28,29

Всесвітня історія

§ 18,19

10-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Укр.мова

Тема 1: Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа. Основні способи словотвору.

Скласти ОК 4 вправи за вибором.

Література

О.Кобилянська, новела «Valse Mélancolique», «Людина».

Англ.мова

с. 122 № 5,  с.123 №1, с.127 №5(в) (письмово), с.128 №6.

Фізика

Повторити §46, виконати вправи №290, №317, 318 за підручником     Сиротюк, 10 клас

Істор. Укр.

«Голодомор 1932-1933рр.», «Масові регресії» конспект

Всесвітня історія

§ 21,22

Гром. осв.

с. 125-134

Геометрія

№ 792,799,801,803,805 Тести 1,2 с. 246

Алгебра

§ 8-14 № 196,222(2,4,6,8), 241,260,269,287

11-А клас

Предмет

Домашнє завдання

Англ.мова

с. 165 № 4,5,  с.169 №8, с.171 № 1 (письмово), с.172 № 3 (письмово) .

Укр.літ-ра

В.Симоненко. Напам’ять «Задивляюсь у твої зіниці». Виразне читання віршів «Вона прийшла», «Ну скажи, хіба не фантастично». Підготувати повідомлення про основні поетичні збірки Д.Павличка. Напам’ять вірш «Два кольори».

Укр.мова

Написати індивідуальний звіт. Написати твір-роздум «Чи існує справжня дружба». Доберіть із текстів худ.літ-ри уривок та підготуйте виразне читання. Складіть діалог на тему «Чому я обираю професію…». Твір-опис у художньому стилі на вільну тему.

Фізика

§ 37, повторити §§36,35

Істор. Укр.

§ 23,24

Всесв історія

«Перебудова, розпад СРСР» конспект

Геометрія

№ 1032,1033,1034,1063,1064,1065,1075,1077

Алгебра

С. 44 № 198,199,200  С.р. № 1 вар. 1,2

 

 


МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ   І   НАУКИ   УКРАЇНИ

          НАКАЗ( ВИТЯГ)

м. Київ

25.04.2013                                                                                                        № 466

 

 

Про затвердження Положення

про дистанційне навчання

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України «Про вищу освіту» з метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про дистанційне навчання, що додається.

 

Міністр                                                                                                 Д. В. Табачник

 

                                                                                ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання

 

І. Загальні положення

 1.1.          Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання.

 1.2.          Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 1.3.          Це Положення поширюється на дистанційне навчання у:

загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ);

професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ);

вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ);

закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту (далі - ЗПО).

 1.4.          Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

 1.5.          Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

 1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

асинхронний режим − взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, − систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний  рівень;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);

система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) − програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу;

суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (учень, вихованець, студент,  слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо);

технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

 ІІ. Реалізація дистанційного навчання

 2.1.          Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;

використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

 2.2.          Запровадження дистанційної форми навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з МОН України.

 2.3.          Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).

 2.4.          У ЗНЗ навчально-виховний процес за дистанційною формою організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання.

 2.5.          Строк навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою встановлюється ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.

 2.6.          Кількість студентів, слухачів, учнів ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, що навчаються за дистанційною формою, визначається відповідно до рішення вченої ради ВНЗ (ЗПО), педагогічної ради ПТНЗ в межах ліцензованого обсягу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації) за заочною формою навчання та/або в межах ліцензованого обсягу підготовки до вступу у вищий навчальний заклад, підготовки іноземців.

 2.7.          Веб-ресурси, що використовуються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у даному ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом.

 2.8.          Для впровадження навчання за дистанційною формою навчальні заклади можуть створювати центри дистанційного навчання як їх відокремлені структурні підрозділи.

 2.9.          Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення денної, вечірньої, заочної, індивідуальної та екстернатної форм навчання можуть використовуватись у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ за наявності у них відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.

 2.10.     Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО приймається вченою (педагогічною) радою навчального закладу.

 

ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

 3.1.           Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка (у ВНЗ); професійно-практична підготовка (у ПТНЗ); контрольні заходи. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота.

 3.2.          Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

 3.3.          Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами (учнями, слухачами) дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

 3.4.          Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

 3.5.          Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

 3.6.          Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

 3.7.          До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

 3.9.           Усі контрольні заходи у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можуть здійснюватись відповідно до рішення навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

 3.12.     Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року № 94 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року № 1151), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за № 151/14842.

 

ІV. Особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з використанням технологій дистанційного навчання

4.1. У ЗНЗ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців):

особи з особливими потребами;

обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;

особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах;

учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу;

особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;

особи, які готуються до вступу до ВНЗ;

громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

 4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ЗНЗ при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.

 4.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЗНЗ за погодженням із законними представниками учня (вихованця).

 

V. Забезпечення дистанційного навчання

 5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки.

 

5.3.          Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;

програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

мультимедійні лекційні матеріали;

термінологічні словники;

практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

електронні бібліотеки чи посилання на них;

бібліографії;

дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;

інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, студентів, слухачів навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі.