МИ ПЕРЕЇХАЛИ   https://marschool37.e-schools.info/users/visits    

 

 

                                                               ЗВІТ  про успішність учнів за І семестр 2018/2019 навчального року

Клас

 

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Неатестовані

Високий

Достатній

Середній

Низький

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

29

2

 

7

7

24

18

62

2

.

7

-

24

2

 

8

7

29

15

63

0

0

-

25

1

4

7

28

15

60

2

8

-

2-4

78

5

6

21

27

48

62

4

5

-

27

 

7

8(2)

33

17(9)

60

0

0

-

26

0

 

0

4(5)

15

22

85

0

0

-

27

0

 

0

5

19

21

77

1

 

4

-

18

0

0

9(1)

50

8

44

1

 

6

 

21

0

 

0

8

38

13

62

0

0

-

5-9

119

2

2

34

29

81

77

2

2

 

10А

26

0

 

0

8

31

17

65

1

4

-

11А

15

0

 

0

5

33

10

67

0

0

-

10-11

41

0

0

13

32

27

66

1

2

-

 

2-11

 

238

 

7

 

 

3

 

68

 

 

29

 

156

 

 

65

 

7

 

 

3

 

-

 

 

 

                           Якість знань   32%

 

 

Примітка.  У дужках позначено кількість учнів, які мають 1-2 оцінки нижчого рівня. Маємо  надії на покращення результатів у ІІ семестрі.